הערכת אפקטיביות ההדרכה בארגונים

חדשות ועדכונים

לפני מספר חודשים נבחר מכון תובנות להעריך את מיזם Mateen של יד הנדיב וקרן קלרמן, הכולל תכניות מצוינות
 STEM לבני נוער מהחברה הערבית. מחקר ההערכה עתיד להסתיים ברבעון הראשון של 2023

חדשות ועדכונים

מכון תובנות מעריך בימים אלה את הטמעת מודל של"מ (שותפות להורות מיטיבה) בטיפות החלב של משרד הבריאות, 
קופות החולים והעיריות תל-אביב וירושלים. מחקר ההערכה עתיד להסתיים ברבעון האחרון של 2022

חדשות ועדכונים

ארגון 'אור שלום' בחר במכון תובנות להעריך את הרפורמה שביצע הארגון בשירות 'אומנה במרכז' בשנתיים האחרונות. 
מחקר ההערכה החל בימים אלה וצפוי להסתיים ברבעון השני של 2023

חדשות ועדכונים

תכנית 'יתד' וג'וינט ישראל 'אשלים' בחרו במכון תובנות לבצע מחקר הערכה של התכנית להתמודדות עם חובות של 
צעירים במצבי סיכון, שמטרתה לסייע לצעירים להפחית את חובותיהם הפיננסיים ולעלות על מסלול של צמיחה כלכלית. 
המחקר החל לאחרונה ועתיד להסתיים ברבעון הרביעי של 2023

הערכת אפקטיביות ההדרכה בארגונים

מכון 'תובנות' מתמחה בהבניית תהליכים מקצועיים של מדידה והערכה, הפקת לקחים והטמעתם, להשגת שיפור מתמיד של תהליכי הלמידה בארגון.

אנו מציעים סל שירותים ומוצרים מקצועיים בתחום הערכה ומדידה של תהליכי הלמידה בארגון, לאורך רצף הזמן כולו – מהשלבים הראשונים של איתור צורכי הלמידה ועד למספר חודשים לאחר סיומה:

לפני תחילת הלמידה

  • ניסוח של מטרות למידה ספציפיות לכל אחת מארבעת רמות ההערכה (תגובה, למידה, יישום, תוצאות עסקיות), כך שיהיה ניתן למדוד ולהעריך את מידת ההצלחה של הלמידה.
  • בנייה של תוכנית הערכת אפקטיביות לקורס / הדרכה, המגדירה את: מטרות ההערכה, מדדי הצלחה להדרכה, שיטות / כלים לאיסוף מידע, מקורות מידע, עיתוי המדידה ואחראים.

במהלך הלמידה

  • בניית כלי הערכה, כגון: שאלון, ראיון, קבוצת מיקוד ועוד, במטרה למדוד ולהעריך את התגובה של המשתתפים לפרמטרים שונים בהדרכה, כגון: תכנים, אסטרטגיות הוראה-למידה, סביבת הלמידה, ביצועי המדריך ועוד.
  • בניית כלי הערכה, כגון: מבחן עיוני ומעשי, תרגיל, הערכת מדריך, תצפית בכתה ועוד, במטרה למדוד ולהעריך את מידת הלמידה והפנמת הידע של הלומדים.

אחרי הלמידה

  • בניית כלי הערכה, כגון: שאלון מעקב, תצפית בסביבת העבודה, ראיון מעקב, קבוצת מיקוד מעקב, הערכת מנהל ועוד, במטרה למדוד ולהעריך את ההתנהגות של המשתתפים בסביבת העבודה, מספר חודשים לאחר סיום הלמידה.
  • בניית כלי הערכה, כגון: דיווח עצמי, מעקב ביצועים ועוד, במטרה למדוד ולהעריך האם נוצר שינוי במדדים ארגוניים רלוונטיים, בעקבות הלמידה.
  • ניתוח המידע שנאסף בפעולות ההערכה.
  • הפקת הלקחים מהערכת אפקטיביות הלמידה והצגתם בפני קהלים רלוונטיים בארגון.