הערכת אפקטיביות ההדרכה בארגונים

חדשות ועדכונים

מכון תובנות סיים בימים אלה מחקר שערך עבור משרד הרווחה וג'וינט ישראל הבודק את מצבם של צעירים בסיכון בתקופת משבר הקורונה ואת הסיוע אותו הם מקבלים מתכנית 'יתד' ומהרשויות המקומיות.

חדשות ועדכונים

מכון תובנות סיים כתיבה של מסמך עבור 'יד הנדיב' העוסק בפער בין ערבים ליהודים בהשכלה ובתעסוקה והגורמים להיווצרותו.

חדשות ועדכונים

מכון תובנות מתחיל בימים אלה בביצוע מחקר הערכה של הלמידה מרחוק במערכת החינוך עבור הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה).

חדשות ועדכונים

עמותת 'לב אוהב' בחרה במכון תובנות לפתח מדדים לבחינת האימפקט של פעילות העמותה בשכונות שונות ברחבי הארץ.

הערכת אפקטיביות ההדרכה בארגונים

מכון 'תובנות' מתמחה בהבניית תהליכים מקצועיים של מדידה והערכה, הפקת לקחים והטמעתם, להשגת שיפור מתמיד של תהליכי הלמידה בארגון.

אנו מציעים סל שירותים ומוצרים מקצועיים בתחום הערכה ומדידה של תהליכי הלמידה בארגון, לאורך רצף הזמן כולו – מהשלבים הראשונים של איתור צורכי הלמידה ועד למספר חודשים לאחר סיומה:

לפני תחילת הלמידה

  • ניסוח של מטרות למידה ספציפיות לכל אחת מארבעת רמות ההערכה (תגובה, למידה, יישום, תוצאות עסקיות), כך שיהיה ניתן למדוד ולהעריך את מידת ההצלחה של הלמידה.
  • בנייה של תוכנית הערכת אפקטיביות לקורס / הדרכה, המגדירה את: מטרות ההערכה, מדדי הצלחה להדרכה, שיטות / כלים לאיסוף מידע, מקורות מידע, עיתוי המדידה ואחראים.

במהלך הלמידה

  • בניית כלי הערכה, כגון: שאלון, ראיון, קבוצת מיקוד ועוד, במטרה למדוד ולהעריך את התגובה של המשתתפים לפרמטרים שונים בהדרכה, כגון: תכנים, אסטרטגיות הוראה-למידה, סביבת הלמידה, ביצועי המדריך ועוד.
  • בניית כלי הערכה, כגון: מבחן עיוני ומעשי, תרגיל, הערכת מדריך, תצפית בכתה ועוד, במטרה למדוד ולהעריך את מידת הלמידה והפנמת הידע של הלומדים.

אחרי הלמידה

  • בניית כלי הערכה, כגון: שאלון מעקב, תצפית בסביבת העבודה, ראיון מעקב, קבוצת מיקוד מעקב, הערכת מנהל ועוד, במטרה למדוד ולהעריך את ההתנהגות של המשתתפים בסביבת העבודה, מספר חודשים לאחר סיום הלמידה.
  • בניית כלי הערכה, כגון: דיווח עצמי, מעקב ביצועים ועוד, במטרה למדוד ולהעריך האם נוצר שינוי במדדים ארגוניים רלוונטיים, בעקבות הלמידה.
  • ניתוח המידע שנאסף בפעולות ההערכה.
  • הפקת הלקחים מהערכת אפקטיביות הלמידה והצגתם בפני קהלים רלוונטיים בארגון.