רקע: מודל ׳בטרם בעיר׳ פותח בשנת 2007 על־ידי ארגון ׳בטרם׳ לבטיחות ילדים ושותפים נוספים, מתוך תפיסה שרשויות מקומיות הנן גורם חשוב בניהול וקידום בטיחות הילדים ובצמצום היפגעותם בתאונות. המודל עושה שימוש בשלוש דיסציפלינות יחד: קידום בריאות, ניהול סיכונים וניהול שינוי באמצעות ייעוץ ארגוני, ומופעל, נכון לשנת 2014 ב־26 רשויות מקומיות ברחבי ישראל.

מטרת המחקר: הערכת אפקטיביות מודל ׳בטרם בעיר׳ ברשויות המקומיות שבהן הוא מופעל.

 

***  לקריאת המאמר לחץ כאן  ***