פיתוח מדדים וכלי הערכה פנים ארגוניים

חדשות ועדכונים

אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת אריאל בשיתוף מכון 'תובנות', מתחילים בימים אלה מחקר לבדיקת ההשפעות של ליגת מאמאנט על השחקניות הפעילות בה

חדשות ועדכונים

מכון 'תובנות' החל בפיתוח של כלי הערכה ומדידה לנערות וצעירות המתגוררות בדירות הנתמכות על-ידי עמותת 'ידידות טורנטו'

חדשות ועדכונים

לאחר עבודה של שנתיים הציג בשבוע שעבר מכון 'תובנות' את ממצאי מחקר ההערכה של 'פרויקט שיקגו' - תוכנית התערבות הוליסטית בבתי הספר היסודיים בקרית גת, שפיר ולכיש

פיתוח מדדים וכלי הערכה פנים ארגוניים

מכון 'תובנות' מלווה ארגוני מגזר שלישי שמעוניינים לעבור מעולם של אינטואיציה לעולם של מדדים, יעדים ונתונים, המקיים דיאלוג מתמיד עם האינטואיציה שלכם.

פיתוח המדדים והטמעתם מאפשר:

  1. הכוונת הפעילויות ביחידות השונות לתמיכה ביעדי הארגון ומימושם.
  2. קבלת תמונת מצב אחידה בכל רמה ארגונית מיחידת הקצה ועד כלל הארגון.
  3. השוואת הפעילות, למידת ביצועים מוצלחים, והפקת לקחים מכישלונות.
  4. הפיכת המיקוד הארגוני מאיסוף נתונים, עיבודם והצגתם, לניתוח נתונים והמשמעויות שניתן לגזור מהם.

 מספר שלבים עיקריים לפיתוח מדדים וכלי הערכה:

(א)   ביצוע מיפוי תוכניות עבודה ופעולות מדידה והערכה קיימות בארגון.
(ב)   מיפוי צורכי מדידה והערכה שאינם מקבלים מענה כיום בארגון.
(ג)    הטמעת בקרב אנשי מפתח בארגון מושגים, כגון: תשומות מול תפוקות; ההבדל בין מטרות ויעדים; יעדים מדידים (smart); מדדי הצלחה ועוד.
(ד)   בניית פורמט לתוכנית עבודה.
(ה)  הגדרת יעדים ובניית מדדי הצלחה ליעדים.
(ו)   תכנון פעולות מדידה והערכה למדדים שנבחרו.