פיתוח מדדים וכלי הערכה פנים ארגוניים

חדשות ועדכונים

מכון תובנות סיים בימים אלה מחקר שערך עבור משרד הרווחה וג'וינט ישראל הבודק את מצבם של צעירים בסיכון בתקופת משבר הקורונה ואת הסיוע אותו הם מקבלים מתכנית 'יתד' ומהרשויות המקומיות.

חדשות ועדכונים

מכון תובנות סיים כתיבה של מסמך עבור 'יד הנדיב' העוסק בפער בין ערבים ליהודים בהשכלה ובתעסוקה והגורמים להיווצרותו.

חדשות ועדכונים

מכון תובנות מתחיל בימים אלה בביצוע מחקר הערכה של הלמידה מרחוק במערכת החינוך עבור הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה).

חדשות ועדכונים

עמותת 'לב אוהב' בחרה במכון תובנות לפתח מדדים לבחינת האימפקט של פעילות העמותה בשכונות שונות ברחבי הארץ.

פיתוח מדדים וכלי הערכה פנים ארגוניים

מכון 'תובנות' מלווה ארגוני מגזר שלישי שמעוניינים לעבור מעולם של אינטואיציה לעולם של מדדים, יעדים ונתונים, המקיים דיאלוג מתמיד עם האינטואיציה שלכם.

פיתוח המדדים והטמעתם מאפשר:

  1. הכוונת הפעילויות ביחידות השונות לתמיכה ביעדי הארגון ומימושם.
  2. קבלת תמונת מצב אחידה בכל רמה ארגונית מיחידת הקצה ועד כלל הארגון.
  3. השוואת הפעילות, למידת ביצועים מוצלחים, והפקת לקחים מכישלונות.
  4. הפיכת המיקוד הארגוני מאיסוף נתונים, עיבודם והצגתם, לניתוח נתונים והמשמעויות שניתן לגזור מהם.

 מספר שלבים עיקריים לפיתוח מדדים וכלי הערכה:

(א)   ביצוע מיפוי תוכניות עבודה ופעולות מדידה והערכה קיימות בארגון.
(ב)   מיפוי צורכי מדידה והערכה שאינם מקבלים מענה כיום בארגון.
(ג)    הטמעת בקרב אנשי מפתח בארגון מושגים, כגון: תשומות מול תפוקות; ההבדל בין מטרות ויעדים; יעדים מדידים (smart); מדדי הצלחה ועוד.
(ד)   בניית פורמט לתוכנית עבודה.
(ה)  הגדרת יעדים ובניית מדדי הצלחה ליעדים.
(ו)   תכנון פעולות מדידה והערכה למדדים שנבחרו.