שירותי מחקר כמותי ואיכותני

חדשות ועדכונים

לפני מספר חודשים נבחר מכון תובנות להעריך את מיזם Mateen של יד הנדיב וקרן קלרמן, הכולל תכניות מצוינות
 STEM לבני נוער מהחברה הערבית. מחקר ההערכה עתיד להסתיים ברבעון הראשון של 2023

חדשות ועדכונים

מכון תובנות מעריך בימים אלה את הטמעת מודל של"מ (שותפות להורות מיטיבה) בטיפות החלב של משרד הבריאות, 
קופות החולים והעיריות תל-אביב וירושלים. מחקר ההערכה עתיד להסתיים ברבעון האחרון של 2022

חדשות ועדכונים

ארגון 'אור שלום' בחר במכון תובנות להעריך את הרפורמה שביצע הארגון בשירות 'אומנה במרכז' בשנתיים האחרונות. 
מחקר ההערכה החל בימים אלה וצפוי להסתיים ברבעון השני של 2023

חדשות ועדכונים

תכנית 'יתד' וג'וינט ישראל 'אשלים' בחרו במכון תובנות לבצע מחקר הערכה של התכנית להתמודדות עם חובות של 
צעירים במצבי סיכון, שמטרתה לסייע לצעירים להפחית את חובותיהם הפיננסיים ולעלות על מסלול של צמיחה כלכלית. 
המחקר החל לאחרונה ועתיד להסתיים ברבעון הרביעי של 2023

שירותי מחקר כמותי ואיכותני

מכון 'תובנות' מציע לאסוף עבורכם נתונים למחקרים שאתם מבצעים. אתם תבנו את כלי המחקר ותגדירו את אוכלוסיית המשיבים ואנחנו נאסוף עבורכם את הנתונים וננתח אותם עבורכם במידת הצורך.

איסוף נתונים איכותניים

 • ראיונות עומק
 • קבוצות מיקוד
 • תצפיות

איסוף נתונים כמותיים

 • סקרים מקוונים
 • סקרים טלפוניים
 • סקרים פרונטליים (נייר ועיפרון)
 • סקרי שטח (פנים-אל-פנים)

ניתוח סטטיסטי

 • ניתוח תיאורי
 • ניתוח שונות
 • ניתוח רגרסיה
 • ניתוחים דיאדיים, טריאדיים
 • ניתוח גורמים מגשש ומאשש
 • ניתוח אשכולות, קיבוץ, דמיון ושוני
 • משוואות מבניות
 • מיתון ותיווך