שירותי מחקר כמותי ואיכותני

חדשות ועדכונים

מכון תובנות סיים בימים אלה מחקר שערך עבור משרד הרווחה וג'וינט ישראל הבודק את מצבם של צעירים בסיכון בתקופת משבר הקורונה ואת הסיוע אותו הם מקבלים מתכנית 'יתד' ומהרשויות המקומיות.

חדשות ועדכונים

מכון תובנות סיים כתיבה של מסמך עבור 'יד הנדיב' העוסק בפער בין ערבים ליהודים בהשכלה ובתעסוקה והגורמים להיווצרותו.

חדשות ועדכונים

מכון תובנות מתחיל בימים אלה בביצוע מחקר הערכה של הלמידה מרחוק במערכת החינוך עבור הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה).

חדשות ועדכונים

עמותת 'לב אוהב' בחרה במכון תובנות לפתח מדדים לבחינת האימפקט של פעילות העמותה בשכונות שונות ברחבי הארץ.

שירותי מחקר כמותי ואיכותני

מכון 'תובנות' מציע לאסוף עבורכם נתונים למחקרים שאתם מבצעים. אתם תבנו את כלי המחקר ותגדירו את אוכלוסיית המשיבים ואנחנו נאסוף עבורכם את הנתונים וננתח אותם עבורכם במידת הצורך.

איסוף נתונים איכותניים

 • ראיונות עומק
 • קבוצות מיקוד
 • תצפיות

איסוף נתונים כמותיים

 • סקרים מקוונים
 • סקרים טלפוניים
 • סקרים פרונטליים (נייר ועיפרון)
 • סקרי שטח (פנים-אל-פנים)

ניתוח סטטיסטי

 • ניתוח תיאורי
 • ניתוח שונות
 • ניתוח רגרסיה
 • ניתוחים דיאדיים, טריאדיים
 • ניתוח גורמים מגשש ומאשש
 • ניתוח אשכולות, קיבוץ, דמיון ושוני
 • משוואות מבניות
 • מיתון ותיווך