מאמרים

חדשות ועדכונים

מכון תובנות סיים בימים אלה מחקר שערך עבור משרד הרווחה וג'וינט ישראל הבודק את מצבם של צעירים בסיכון בתקופת משבר הקורונה ואת הסיוע אותו הם מקבלים מתכנית 'יתד' ומהרשויות המקומיות.

חדשות ועדכונים

מכון תובנות סיים כתיבה של מסמך עבור 'יד הנדיב' העוסק בפער בין ערבים ליהודים בהשכלה ובתעסוקה והגורמים להיווצרותו.

חדשות ועדכונים

מכון תובנות מתחיל בימים אלה בביצוע מחקר הערכה של הלמידה מרחוק במערכת החינוך עבור הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה).

חדשות ועדכונים

עמותת 'לב אוהב' בחרה במכון תובנות לפתח מדדים לבחינת האימפקט של פעילות העמותה בשכונות שונות ברחבי הארץ.

הערכת סדנאות לניהול התקציב האישי והמשפחתי בשירות המבחן למבוגרים

  רקע – בסוף שנת 2016 נפתח מיזם משותף וייחודי בין שירות המבחן למבוגרים לבין ארגון פעמונים,שמטרתו להקנות למבוגרים עוברי חוק כלים לניהול התקציב האישי והמשפחתי ולשליטה באורחהחיים, כחלק מתהליך החדילה מעבריינות. במסגרת המיזם התקיימו בשנים 2016-2019 למעלהמ-40 סדנאות...

קראו עוד

התרומה של השתתפות בספורט קבוצתי־עממי (ליגת"מאמאנט") למרכיבי הון חברתי ולמדדי בריאות בקרב אימהות

  תקציר ספורט קבוצתי־עממי הינו מסגרת ארגונית השומרת על אורח חיים פעיל ובריא, כשהמרכיב החברתי מהווה גורם מרכזי המשפיע על המוטיבציה וההתמדה של חבריה. הון חברתי מתייחס לקשרים או למשאבים שהפרט מקיים או מנצל בשביל לקדם ולפתור בעיות אישיות. הוא מורכב מרשתות, נורמות ואמון...

קראו עוד

תוכנית "אפשרי בריא משפחתי" בישראל: ממצאים, תובנות ומסקנות להמשך יישום התוכנית

רקע: השמנת ילדים היא אחד האתגרים הגדולים לבריאות הציבור במאה העשרים ואחת. מחקרים אפידמיולוגיים מלמדים כי גיל הילדים הסובלים מהשמנת יתר הולך ויורד עם השנים, וכי בדומה למצב במדינות אירופה וארצות הברית השמנת יתר בילדות היא במגמת עלייה גם בקרב ילדי ישראל. אורח חיים בריא...

קראו עוד

מודל ׳בטרם בעיר׳ לקידום בטיחות ילדים ברשויות מקומיות: מחקר הערכה (שרון לוי, יובל פלדי)

רקע: מודל ׳בטרם בעיר׳ פותח בשנת 2007 על־ידי ארגון ׳בטרם׳ לבטיחות ילדים ושותפים נוספים, מתוך תפיסה שרשויות מקומיות הנן גורם חשוב בניהול וקידום בטיחות הילדים ובצמצום היפגעותם בתאונות. המודל עושה שימוש בשלוש דיסציפלינות יחד: קידום בריאות, ניהול סיכונים וניהול שינוי...

קראו עוד

הערכת אפקטיביות הלמידה

למידה מוגדרת כ"רכישה, הרחבה ו/או שיפור של ידע, תובנה, יכולת או מיומנות". ניתן לתאר אותה כשינוי וצמיחה בכל תחום שהוא והיא תבוא פעמים רבות לידי ביטוי בשינוי התנהגותי הניתן למדידה. בכדי להבין את מקומה של הערכת אפקטיביות הלמידה, חשוב להבין תחילה את תהליך הלמידה / הדרכה...

קראו עוד

גישת HPI – גישה הוליסטית לשיפור ביצועי אנוש

גישת HPI היא דרך שיטתית לזיהוי החסמים המונעים מאנשים להציג ביצועים גבוהים, לפתור בעיות של ביצוע ולמקסם את התפוקה בסביבת העבודה. (Human Performance Improvement) ניתוח פערים בביצוע המטרה של שלב זה היא לאתר פערים קיימים בביצוע של אנשים. לצורך ביצוע שלב זה, ניתן להשתמש...

קראו עוד