שירותים

חדשות ועדכונים

מכון תובנות סיים בימים אלה מחקר שערך עבור משרד הרווחה וג'וינט ישראל הבודק את מצבם של צעירים בסיכון בתקופת משבר הקורונה ואת הסיוע אותו הם מקבלים מתכנית 'יתד' ומהרשויות המקומיות.

חדשות ועדכונים

מכון תובנות סיים כתיבה של מסמך עבור 'יד הנדיב' העוסק בפער בין ערבים ליהודים בהשכלה ובתעסוקה והגורמים להיווצרותו.

חדשות ועדכונים

מכון תובנות מתחיל בימים אלה בביצוע מחקר הערכה של הלמידה מרחוק במערכת החינוך עבור הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה).

חדשות ועדכונים

עמותת 'לב אוהב' בחרה במכון תובנות לפתח מדדים לבחינת האימפקט של פעילות העמותה בשכונות שונות ברחבי הארץ.

מה אנחנו מציעים

מכון 'תובנות' מתמחה בביצוע מחקרי הערכה של תכניות ופרויקטים בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות. בהערכת אפקטיביות הלמידה בארגונים. בבניית מדדי הערכה ומערכי הערכה פנימית בארגונים עסקיים, ממשלתיים ומגזר שלישי.

למכון 'תובנות' ניסיון וידע נרחבים בבניית כלי מחקר, ניהול מערך מחקר, עיבודים סטטיסטיים, הפקת דו"חות ומצגות למקבלי החלטות ועוד. המחקרים המתבצעים על-ידי מכון 'תובנות' משלבים לרוב מתודולוגיות כמותיות ואיכותניות וכוללים איסוף נתונים בהיקף נרחב באמצעות סקרים, שאלונים, מסדי נתונים קיימים, ראיונות עומק, קבוצות מיקוד, תצפיות ועוד.

במסגרת מכון 'תובנות' משתלבים טובי המומחים, בזיקה לאופי ולצרכים של הארגונים, התוכניות והפרויקטים שבשירותם היא פועלת.

השירותים שלנו

מחקרי הערכה של תכניות ופרויקטים

הארגון שלכם מעוניין לבחון את מידת האפקטיביות של פרויקט, תכנית או שינוי ארגוני?

הגעתם למקום הנכון!

מכון 'תובנות' מתמחה בביצוע מחקרי הערכה (Evaluation Research) לפרויקטים, תכניות או שינויים ארגוניים.

פיתוח מדדים וכלי הערכה פנים ארגוניים

מעונינים לפתח בארגון שלכם תרבות של מדידה והערכה, חשיבה תוצאתית ועבודה על פי תוכניות עבודה מדידות?

אנחנו בהחלט יכולים לעזור לכם!

מכון 'תובנות' מלווה ארגוני מגזר שלישי שמעוניינים לעבור מעולם של אינטואיציה לעולם של מדדים, יעדים ונתונים.

הערכת אפקטיביות ההדרכה בארגונים

מעוניינים להבטיח שתהליכי הלמידה בארגון שלכם הם איכותיים, רלוונטיים ותומכים בהשגת היעדים הארגוניים?

הגעתם למקום הנכון!

מכון 'תובנות' מתמחה בהבניית תהליכים מקצועיים של מדידה והערכה, הפקת לקחים והטמעתם, להשגת שיפור בארגון.

שירותי מחקר כמותי ואיכותני

מכון 'תובנות' מציע לאסוף עבורכם נתונים למחקרים שאתם מבצעים. אתם תבנו את כלי המחקר ותגדירו את אוכלוסיית המשיבים ואנחנו נאסוף עבורכם את הנתונים וננתח אותם עבורכם במידת הצורך.