מחקרי הערכה של תכניות ופרויקטים

חדשות ועדכונים

לפני מספר חודשים נבחר מכון תובנות להעריך את מיזם Mateen של יד הנדיב וקרן קלרמן, הכולל תכניות מצוינות
 STEM לבני נוער מהחברה הערבית. מחקר ההערכה עתיד להסתיים ברבעון הראשון של 2023

חדשות ועדכונים

מכון תובנות מעריך בימים אלה את הטמעת מודל של"מ (שותפות להורות מיטיבה) בטיפות החלב של משרד הבריאות, 
קופות החולים והעיריות תל-אביב וירושלים. מחקר ההערכה עתיד להסתיים ברבעון האחרון של 2022

חדשות ועדכונים

ארגון 'אור שלום' בחר במכון תובנות להעריך את הרפורמה שביצע הארגון בשירות 'אומנה במרכז' בשנתיים האחרונות. 
מחקר ההערכה החל בימים אלה וצפוי להסתיים ברבעון השני של 2023

חדשות ועדכונים

תכנית 'יתד' וג'וינט ישראל 'אשלים' בחרו במכון תובנות לבצע מחקר הערכה של התכנית להתמודדות עם חובות של 
צעירים במצבי סיכון, שמטרתה לסייע לצעירים להפחית את חובותיהם הפיננסיים ולעלות על מסלול של צמיחה כלכלית. 
המחקר החל לאחרונה ועתיד להסתיים ברבעון הרביעי של 2023

מחקרי הערכה

מכון 'תובנות' מתמחה בביצוע מחקרי הערכה (Evaluation Research) לתכניות, פרויקטים או שינויים ארגוניים. מחקרים אלו מתבצעים בתהליך הכולל מספר שלבים, אנחנו במכון 'תובנות' מלווים את לקוחותינו בכל שלב ושלב, בצורה המקצועית ביותר, תוך מתן דגש לצרכי הלקוח והארגון.

שלבי מחקר ההערכה הם:
  • הכרות עם הלקוח והפרויקט, תכנית או מהלך ארגוני שתרצו להעריך.
  • גיבוש שאלות הערכה ומערך מחקר – בירור מעמיק מה חשוב לכם למדוד, מהן השאלות שחשוב לכם לקבל עליהן תשובות במחקר וכיצד נוכל לבנות ביחד מערך מחקר שיאפשר זאת.
  • בניית מדדים וכלי הערכה – גיבוש מדדים להערכת הפרויקט ובניית כלי הערכה (שאלונים, ראיונות, קבוצות מיקוד, תצפיות ועוד) שיאפשרו להעריך את המדדים ולתת מענה לשאלות שמעניינות אתכם.
  • איסוף הנתונים – העברת השאלונים בפלטפורמה המתאימה ביותר (אינטרנט, סלולרי, טלפון, נייר ועיפרון), ביצוע ראיונות העומק, קבוצות המיקוד, תצפיות ועוד. למכון 'תובנות' יכולת איסוף נתונים בפלטפורמות אינטרנט וסלולר וגישה לפאנל אינטרנטי היכול להכיל עשרות אלפי משיבים.
  • ניתוח הנתונים – הנתונים שנאספו עוברים לצוות המחקר שלנו הכולל מנתחים סטטיסטים מקצועיים. המנתח הסטטיסטי בודק באמצעות כלים סטטיסטים שונים ומורכבים את שאלות המחקר שלכם.
  • דו"ח מסכם – הדו"ח המסכם מכיל בתוכו את הממצאים שנאספו במחקר ההערכה ואת המסקנות וההמלצות הנגזרות מהם. הדו"חות שאנו מפיקים הם ממוקדים ותכליתיים ומטרתם להביא לכם ערך מוסף משמעותי.