מחקרי הערכה של תכניות ופרויקטים

חדשות ועדכונים

מכון תובנות סיים בימים אלה מחקר שערך עבור משרד הרווחה וג'וינט ישראל הבודק את מצבם של צעירים בסיכון בתקופת משבר הקורונה ואת הסיוע אותו הם מקבלים מתכנית 'יתד' ומהרשויות המקומיות.

חדשות ועדכונים

מכון תובנות סיים כתיבה של מסמך עבור 'יד הנדיב' העוסק בפער בין ערבים ליהודים בהשכלה ובתעסוקה והגורמים להיווצרותו.

חדשות ועדכונים

מכון תובנות מתחיל בימים אלה בביצוע מחקר הערכה של הלמידה מרחוק במערכת החינוך עבור הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה).

חדשות ועדכונים

עמותת 'לב אוהב' בחרה במכון תובנות לפתח מדדים לבחינת האימפקט של פעילות העמותה בשכונות שונות ברחבי הארץ.

מחקרי הערכה

מכון 'תובנות' מתמחה בביצוע מחקרי הערכה (Evaluation Research) לתכניות, פרויקטים או שינויים ארגוניים. מחקרים אלו מתבצעים בתהליך הכולל מספר שלבים, אנחנו במכון 'תובנות' מלווים את לקוחותינו בכל שלב ושלב, בצורה המקצועית ביותר, תוך מתן דגש לצרכי הלקוח והארגון.

שלבי מחקר ההערכה הם:
  • הכרות עם הלקוח והפרויקט, תכנית או מהלך ארגוני שתרצו להעריך.
  • גיבוש שאלות הערכה ומערך מחקר – בירור מעמיק מה חשוב לכם למדוד, מהן השאלות שחשוב לכם לקבל עליהן תשובות במחקר וכיצד נוכל לבנות ביחד מערך מחקר שיאפשר זאת.
  • בניית מדדים וכלי הערכה – גיבוש מדדים להערכת הפרויקט ובניית כלי הערכה (שאלונים, ראיונות, קבוצות מיקוד, תצפיות ועוד) שיאפשרו להעריך את המדדים ולתת מענה לשאלות שמעניינות אתכם.
  • איסוף הנתונים – העברת השאלונים בפלטפורמה המתאימה ביותר (אינטרנט, סלולרי, טלפון, נייר ועיפרון), ביצוע ראיונות העומק, קבוצות המיקוד, תצפיות ועוד. למכון 'תובנות' יכולת איסוף נתונים בפלטפורמות אינטרנט וסלולר וגישה לפאנל אינטרנטי היכול להכיל עשרות אלפי משיבים.
  • ניתוח הנתונים – הנתונים שנאספו עוברים לצוות המחקר שלנו הכולל מנתחים סטטיסטים מקצועיים. המנתח הסטטיסטי בודק באמצעות כלים סטטיסטים שונים ומורכבים את שאלות המחקר שלכם.
  • דו"ח מסכם – הדו"ח המסכם מכיל בתוכו את הממצאים שנאספו במחקר ההערכה ואת המסקנות וההמלצות הנגזרות מהם. הדו"חות שאנו מפיקים הם ממוקדים ותכליתיים ומטרתם להביא לכם ערך מוסף משמעותי.