רקע – בסוף שנת 2016 נפתח מיזם משותף וייחודי בין שירות המבחן למבוגרים לבין ארגון פעמונים,
שמטרתו להקנות למבוגרים עוברי חוק כלים לניהול התקציב האישי והמשפחתי ולשליטה באורח
החיים, כחלק מתהליך החדילה מעבריינות. במסגרת המיזם התקיימו בשנים 2016-2019 למעלה
מ-40 סדנאות לניהול תקציב משק הבית לעוברי חוק ברחבי הארץ. הסדנה כללה 6 מפגשים בני
שעתיים כל אחד והיא הועברה על-ידי מנחה משירות המבחן למבוגרים ומנחה מארגון "פעמונים".
הסדנאות לוו במחקר ההערכה שמטרתו לבחון את אפקטיביות הסדנה בקרב המשתתפים
באמצעות מדדי התנהגות מדווחת, מדדי עמדות ומדדים כלכליים ישירים.

ד"ר דרור ולק – חוקר ראשי
יובל פלדי – חוקר

*** לקריאת המאמר  ***