רקע – השמנת ילדים הינה אחד האתגרים המשמעותיים לבריאות הציבור במאה ה- 21 .מחקרים
אפידמיולוגיים מראים כי גיל הילדים הסובלים מהשמנת יתר הולך ויורד עם השנים, וכי בדומה למצב
במדינות אירופה וארה"ב, המצאות השמנת יתר בילדות נמצאת במגמת עליה גם בקרב ילדים בישראל.
אורח חיים בריא בתקופת הילדות והנעורים הינו בעל חשיבות רבה. מחקרים מלמדים, כי שנות הילדות
המוקדמות מהוות חלון הזדמנויות לקידום אורח חיים בריא, זאת מאחר וחינוך הילדים והנוער מוקדם
ככל האפשר לאורח חיים בריא הכולל תזונה נכונה ופעילות גופנית סדירה, עשוי להפכם למבוגרים פעילים
יותר ובעלי אורח חיים בריא.

ד"ר שירן בורד

יובל פלדי

פרופ' אורנה בראון -אפל

*** לקריאת המאמר  ***