.

האתר בבניה!

ל'מכון תובנות' ניסיון וידע נרחבים בבניית כלי מחקר, ניהול מערך מחקר, עיבודים סטטיסטיים, הפקת דו"חות ומצגות למקבלי החלטות ועוד. המחקרים המתבצעים על-ידי מכון תובנות משלבים לרוב מתודולוגיות כמותיות ואיכותניות וכוללים איסוף נתונים בהיקף נרחב באמצעות סקרים, שאלונים, מסדי נתונים קיימים, ראיונות עומק, קבוצות מיקוד, תצפיות ועוד.

לפרטים נוספים וליצירת קשר: יובל פלדי 050-8546067