רקע: 'מקושרים' הוא מיזם משותף של משרד העבודה, הרו וחה והשירותים החברתיים, וקרן רש"י, המקדם קשרי
מנטורינג בין מתנדבים בעלי ניסיון חיים )מנטורים( לצעירים במצבי חיים מורכבים )מנטיז(. המיזם הוקם בשנת
2018 כחלק מרצף שירותי 'יתד'- התוכנית הלאומית לצעירים וצעירות במצבי סיכון. במסגרת המיזם פועלות
תוכניות מנטורינג מגוונות המופעלות על ידי עמותות וגופים שונים, אשר חברו על מנת לספק את ליווי המנטורינג
המקצועי ביותר לצעירים ולצעירות.
הפעלת התוכניות במסגרת מיזם 'מקושרים', נעשית באמצעות שלושה מודלים: 1 )מודל יישובי – הפעלה באמצעות
המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או באמצעות עמותה הנשכרת על- ידן. 2 )מודל אזורי – הפעלה
באזור גיאוגרפי מוגדר באמצעות עמותות מפעילות . 3 )מודל ארצי – הפעלה באמצעות עמותות וארגונים חברתיים
ברחבי הארץ.
מאז הקמתו של מיזם 'מקושרים' ועד היום, השתתפו ב תוכניות המנטורינג השונות כ- 430 צעירים וצעירות בגילאי
26-18 ,במטרה לממש את הפוטנציאל האישי שלהם, לממש את זכויותיהם ולהשתלב בדרך נאותה בחברה
ובקהילה, תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית.

יובל פלדי, נטע הגני, נופר נעים וברקת הנלה-אהרוני

ייעוץ אקדמי: ד"ר יפית סולימני-אעידן – בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב

*** לקריאת המאמר  ***